Let’s Care Together

[spb_column width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image image_size=”full” frame=”noframe” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ fullwidth=”no” lightbox=”no” link_target=”_self” caption_pos=”hover” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_column] [spb_column width=”1/4″ el_position=”first”] [/spb_column] [spb_column width=”1/2″] [spb_blank_spacer height=”20px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Let’s Care Together” animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

HelsinkiMissio etsii, löytää ja auttaa – ja haastaa, yhdessä LUMIn kanssa, kaikki taisteluun yksinäisyyttä vastaan. Lähde sinäkin mukaan!

HelsinkiMissio etsii, löytää ja auttaa – ja haastaa, yhdessä LUMIn kanssa, kaikki taisteluun yksinäisyyttä vastaan. Lähde sinäkin mukaan!

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan. HelsinkiMissio etsii, löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia.

Yksinäisyys on taloudellista köyhyyttä katalampi, koska se kohdistuu kaikkiin ikä- ja sosiaaliryhmiin. Yksinäisyys piileskelee yhteiskunnan kalliiden ongelmien takana – esimerkiksi lastensuojelun, masennuksen, työkyvyttömyyden tai vanhusten itsemurhien.

Yhteiskunnan viralliset turvaverkot ovat tämän vitsauksen edessä toimintakyvyttömiä. Ei ole virastoa, jonka luukulta kansalainen voisi hakea apua yksinäisyyteensä. Ainoa tepsivä lääke yksinäisyyteen on toinen ihminen. HelsinkiMission apulaistoiminnanjohtaja Sari Vapaavuori kertoo järjestön toiminnasta:

“Me täällä HelsinkiMissiossa kohtaamme tuhansia yksinäisiä pääkaupunkilaisia vuoden aikana ammatillisen avun ja vapaaehtoistoiminnan merkeissä.

Koko toimintamme on matalan kynnyksen maksutonta toimintaa, eli meille voi tulla ilman mitään lähetteitä, jopa nimettömänäkin. Maksuttomuus on tärkeä asia, ja suurella osalla asiakkaistamme rahaa ei yksinkertaisesti ole. Rahaa ei ole perusarjesta huolehtimiseen, saati siihen, että voisi hankkia itselleen mitään ylimääräistä.

Yksinäisyys on kuitenkin se asia, mikä yhdistää kaikkia kohderyhmäämme kuuluvia. Usein siihen liittyy tunne siitä, että minulla, tai millään ei ole mitään merkitystä. Ja jokainen meistä haluaa kokea merkityksellisyyden tunteen omassa elämässään. Parhaimmillaan se toteutuu suhteessa toiseen, toisiin.”

LUMI on tehnyt erilaisia hyväntekeväisyyslahjoituksia joka joulu. Tänä vuonna päädyimme tekemään yhteistyötä HelsinkiMission kanssa, LUMI tiimin jäsenen Ellin ehdotuksesta. Elli on ollut mukana HelsinkiMission mentoritoiminnassa, ja sitä kautta nähnyt järjestön työn laajuuden. Haluamme omalta osaltamme muistaa näitä upeita ja rohkeita ihmisiä, jotka ovat ottaneet ensi askeleen ja pyytäneet apua. Siksi lahjoitammekin tänä jouluna 100 LUMI -tuotetta yksinäisille HelsinkiMission kautta.

Haastoimme kampanjaan mukaan muita suomalaisia yrityksiä, ja nyt haluamme kutsua myös asiakkaamme mukaan auttamaan. Tukemalla HelsinkiMission toimintaa voimme yhdessä tarjota yhä useammalle yksinäiselle henkilökohtaisen, juuri hänelle suunnatun lahjan.

“Kampanjanne idea lämmittää jo nyt, ja on mahtava nimenomaan siitä näkökulmasta, että ”että joku ajatteli juuri häntä”! Ajattelen, että meidän vahvuutemme on se, että tunnemme jokaisen asiakkaamme ja tiedämme kenelle lahja menee. Ja miten suuresti se ilahduttaisi.”

– Sari Vapaavuori, HelsinkiMission apulaistoiminnanjohtaja

Jokainen päivä on mahdollisuus välittää. Sinäkin voit tehdä pienen eleen, joka voi tuoda paljon hyvää. Lahjoittaa voit monella tapaa. Yhtenä esimerkkinä Aikalahja: Aikalahjan avulla sinä voit antaa toisen ihmisen läsnäoloa jollekulle yksinäiselle.

https://lahjoita.helsinkimissio.fi/aikalahjat

————————————————————————————————————————————–

Let’s care together!

HelsinkiMissio searches, finds and helps – and together with LUMI, challenges everyone to fight loneliness. Join us!

HelsinkiMissio is a charity organization challenging Finns to fight for the less fortunate and end loneliness. HelsinkiMissio searches, finds and helps those who are lonely, isolated and in need.

Loneliness is a bigger problem than simply an emotional experience. It can affect all ages and socio-economic groups. Research shows that loneliness and social isolation is often behind costly social problems such as child welfare, depression, work disablement and suicides of the elderly.

Society’s official networks and social services are often rendered useless against this problem. There is no government agency that helps citizens suffering from loneliness. The only cure is simply being in contact with another person. HelsinkiMissio’s deputy manager Sari Vapaavuori describes the organization’s activities:

“At HelsinkiMission we meet thousands of people suffering from loneliness and social isolation every year through our professional help and volunteer action programs.

Our services are easily accessible, with no referrals needed. We even serve anonymous customers. Many of our customers can’t afford to pay for our services and therefore all our services are free of charge. Most of them have no funds for basic living expenses, let alone any convenience purchases.

However, loneliness is the common problem in our focus group. Loneliness often involves feelings of being worthless and life being meaningless. And it is clear that everyone needs to have a sense of meaning and worth in life. The best way to achieve these feelings is experiencing caring and having other people in one’s life.”

Every Christmas LUMI donates gifts to charities. This year LUMI team member Elli initiated a project to cooperate with HelsinkiMissio. Elli has been involved in HelsinkiMissio’s mentor program and gained insight into the organization operations. We want to reward the brave people who have taken the first step and sought help to fight their loneliness. That’s why this year we donate 100 LUMI products via HelsikiMissio.

We challenged other Finnish companies to donate as well, and now we want to invite our customers to join the battle. By donating to HelsinkiMissio you too can help. Join us in supporting HelsinkiMissio and help the lonely get a personal, individual Christmas gift.

“Your campaign idea is truly heartwarming. The thought of a personal gift is great, because it gives our customers the feeling that someone is thinking about them and cares about their efforts. The strength of our organisation is that we know each of our customers very closely, and how greatly the gift will be appreciated!”

 – Sari Vapaavuori, HelsinkiMissio’s deputy manager

Every day is a new possibility to care. A small gesture can do a lot of good. There are many ways of donating. An example is an Aikalahja (Timegift). By giving an Aikalahja, you give someone an actual chance to spend time with another person.

https://lahjoita.helsinkimissio.fi/aikalahja

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column width=”1/4″ el_position=”last”] [/spb_column]